Piampapa

.Skvělé jméno. Bohužel (?), stalo se, co stalo -
Časem, pozvolna, došlo k proměně mnoha artiklů na sortiment, který odrážel schopnosti zabývat se prodejní činností. Změna propletla naivitu počátečních představ se skutečnými rysy povahy a realitou. Poblouznění, jež stálo u zrodu jména-; pa, pa; odeznívajícího popěvku, mohlo varovat dříve a letargie nemusela trvat tak dlouho. Jen si tak vybavit tu melodii. Sem tam se objeví- střípky, útržky zdáním; Jsou vždycky celý. Jako bylo střípkem to, co se zdálo, že není. 
Kompozice útržků. Pa
pí/ý/rové zahrady. 


Rekonstrukce záhonů (12+1ks/2022/23)


Rekonstrukce zahrady (73ks/2021/2022)