A/ Skvělé jméno

B/ Bohužel(?) se stalo, co se stalo:

Časem, pozvolna, došlo k proměně mnoha prodejních artiklů na sortiment, který odrážel schopnosti zabývat se takovou činností. Změna propletla naivitu počátečních představ se skutečnými rysy povahy a realitou. Poblouznění, jež stálo u zrodu jména-; pa, pa; odeznívajícího popěvku, mohlo varovat dříve a letargie nemusela trvat tak dlouho. Jen si tak vybavit tu melodii. Sem tam se objeví- střípky, útržky zdáním; Jsou vždycky celý. Jako bylo střípkem to, co se zdálo, že není.

KNÍŽKY
 Hana Kováříková, hanakovarikova@gmail.com, 604129200

            
Rozklad rostlin

Sešit k procvičování čtenářských dovedností.

 
Rozklad rostlin je určen pro děti 6+, (1.- 4. třídu). Je vytvořen jako pracovní sešit nejen pro školní prostředí, ale též (možná zejména) pro domácí procvičování čtenářských dovedností, pro prázdninové procvičování. Umožňuje a tudíž i předpokládá samostatnou práci čtenáře v čase, kterou vymezí pouze jeho chuť a pozornost. Výtvarná stránka sešitu vychází oběma okolnostem vstříc. Sešit využívá mezipředmětové vazby, nejvíce český jazyk- přírodověda- výtvarná výchova.

K prodeji v knihkupectvích, aj.

Muzeum nesmazatelných 16ti


autorská kniha, 100 ks číslovaných výtisků, vydáno vlastním nákladem 2020
anotace:
Zářivá vzpomínka na nesmrtelné, ukázkové, příkladné a skvělé přátelství z Balbínovy ulice, kterou zeď kostela bez dveří, kasárna nekasárna a svažitý profil odsoudily stát se zatuchlou myší periferní dírou v centru města. Periferií s tajemnou mocí přitahovat blesky. 
Děj: ZDE

K  prodeji v Bylo nebyloArtMap nebo ode mne přímo

Několik postřehů k vedení hodin výtvarné výchovy

Vydalo nakladatelství Bylo nebylo.

Skripta jsou určena především pedagogům, kteří hledají nové cesty i konkrétní inspirace. Výtvarný doprovod skript tvoří autorské práce dětí docházejících do mých kurzů.  

K prodeji v knihkupectvích