Časem, pozvolna, došlo k proměně mnoha prodejních artiklů

na sortiment,který odráží schopnosti zabývat se takovou činností.Změna propletla naivitu počátečních představ se skutečnými rysy povahy a realitou. Poblouznění, jež stálo u zrodu jména-; pa, pa; odeznívajícího popěvku, mohlo varovat dříve a letargie nemusela trvat tak dlouho. Jen si tak vybavit tu melodii.

Sem tam se objeví-


střípky,

útržky zdáním; jsou vždycky celý.