Vybraný příspěvek

Skvělé jméno. Stalo se, co se stalo-. Pozvolna odcházela snaha o viditelnost. Změna odhrnula naivitu počátečních představ a odhalila skutečné rysy povahy. Poblouznění, jež stálo u zrodu jména, odeznívajícího popěvku, mohlo varovat. Letargie nemusela trvat tak dlouho. Jen si tak vybavit tu melodii. Sem tam se objeví- střípky, útržky zdáním; Jsou vždycky celý. Jako bylo střípkem to, co se zdálo, že není. Kompozice útržků. Papírové zahrady. Zřetelné chronologické záznamy.