Skvělé jméno. Bohužel (?), stalo se, co stalo-
Časem, pozvolna, došlo k proměně mnoha prodejních artiklů na sortiment, který odrážel schopnosti zabývat se takovou činností. Změna propletla naivitu počátečních představ se skutečnými rysy povahy a realitou. Poblouzněí, jež stálo u zrodu jména-; pa, pa; odeznívajícího popěvku, mohlo varovat dříve a letargie nemusela trvat tak dlouho. Jen si tak vybavit tu melodii. Sem tam se objeví- střípky, útržky zdáním; Jsou vždycky celý. Jako bylo střípkem to, co se zdálo, že není.
Hana Kováříková, stavby věcí z květin, s.r.o.
                               stavby knížek z hlavy, s.r.o.
věnováno Zuzce V.

Rozklad rostlin

Vydáno vlastním nákladem 2021

Rozklad rostlin je určen pro děti 6+, 1. stupeň. Je vytvořen jako pracovní sešit  pro procvičování čtenářských dovedností, a také k pouhému prohlížení. Prohlížení není totiž jen tak zanedbatelné.

Pracovní sešit vychází vedle jiných hravých prvků ze slabikování 16 českých rostlin, které se v přírodě volně nacházejí. Slabikuje je tak, že vznikají nová slova a tím se rozšiřují jejich prostá jména v souvislostech přímých, ale zejména nahodilých spojení. Všechno spolu souvisí. To, co bývá často záhadné (pomyslné červené nitky), je v sešitu šité autorskou fantazií. Přesně tak byl sešit vytvořený. Chce děti inspirovat, ukazovat jim krásu rostlin, protože je podmanivá, ale neuzavírá se pouze v rostlinném světě. 

Sešit je pro děti, které tuší, že na otázku není jediná odpověď a pro rodiče, kteří vědí, že správný pracovní sešit překračuje své vlastní stránky.

Sešit využívá mezipředmětové vazby, nejvíce český jazyk- přírodověda- výtvarná výchova.

K prodeji v knihkupectvích i přímo ode mne.

O snech snů tatínka Pepoleo. O nekonečném hádku.

Vydalo nakladatelství Bylo nebylo, 2021
123 číslovaných a signovaných výtisků, reprint malované knížky.


Někdy je v dírkách po vypárané niti možné zahlédnout bílé světlo. Někdy je možné tomu chvilkovému zdání uvěřit. Na chvíli.Legenda o tajemné zahradnici

Vydalo nakladatelství Bylo nebylo, 2021 

123 číslovaných a signovaných výtisků, reprint autorské knížky. 

Autoportrét. Zdá se. Jako všechno.Cesta v souhvězdí radějovického baziliška

není knížka, ale skutečnost. Nejde se očima zleva doprava, ale tam a zpět, po vlastních nohách. Asi tak 4 km. Okolí vrchu Maršovka aj., tj. Netvořice cca 40 km od Prahy.

Pozn. : Pozoruhodná věc se nalézá mezi Labutí a Jezdkyní prchající na červeném koni před strakapoudy.


Na cestu využijte mapy.cz, obrázky jsou s přimhouřením oka na svých místech ☺.
Vytiskněte si bez obav vynikající mapku, nemá žádnou ochrannou známku a šťastnou cestu.

V průběhu 3/22 byly neznámými vandaly, spíše ale místními ? odcizeny obrázky:
Váhy
Srnec v lázni
Bílý koníček. 
Probíhající destrukce je nechtěná sonda ilustrující oblast. Několik postřehů k vedení hodin výtvarné výchovy

Vydalo nakladatelství Bylo nebylo, 2021

Skripta jsou určena především pedagogům, kteří hledají nové cesty i konkrétní inspirace. Výtvarný doprovod skript tvoří autorské práce dětí docházejících do mých kurzů.  

K prodeji v knihkupectvích
Muzeum nesmazatelných 16ti

Autorská kniha, 100 ks číslovaných výtisků

Vydáno vlastním nákladem 2020 a je zázrak, že knížka opustila tiskárnu.  

Zářivá vzpomínka na nesmrtelné, ukázkové, příkladné a skvělé přátelství z Balbínovy ulice, kterou zeď kostela bez dveří, kasárna nekasárna a svažitý profil odsoudily stát se zatuchlou myší periferní dírou v centru města. Periferií s tajemnou mocí přitahovat blesky.
 

K  prodeji ve vybraných knihkupectví nebo přímo ode mne