A/ Skvělé jméno

B/ Bohužel(?) se stalo, co se stalo:

Časem, pozvolna, došlo k proměně mnoha prodejních artiklů na sortiment, který odrážel schopnosti zabývat se takovou činností. Změna propletla naivitu počátečních představ se skutečnými rysy povahy a realitou. Poblouznění, jež stálo u zrodu jména-; pa, pa; odeznívajícího popěvku, mohlo varovat dříve a letargie nemusela trvat tak dlouho. Jen si tak vybavit tu melodii. Sem tam se objeví- střípky, útržky zdáním; Jsou vždycky celý. Jako bylo střípkem to, co se zdálo, že není.


D/ =A a repete