O snech snů tatínka Pepoleo. O nekonečném hádku.

Vydalo nakladatelství Bylo nebylo, 2021
123 číslovaných a signovaných výtisků, reprint malované knížky.


Někdy je v dírkách po vypárané niti možné zahlédnout bílé světlo. Někdy je možné tomu chvilkovému zdání uvěřit. Na chvíli.