Rozklad rostlin

Vydáno vlastním nákladem 2021

Rozklad rostlin je určen pro děti 6+, 1. stupeň. Je vytvořen jako pracovní sešit  pro procvičování čtenářských dovedností, a také k pouhému prohlížení. Prohlížení není totiž jen tak zanedbatelné.

Pracovní sešit vychází vedle jiných hravých prvků ze slabikování 16 českých rostlin, které se v přírodě volně nacházejí. Slabikuje je tak, že vznikají nová slova a tím se rozšiřují jejich prostá jména v souvislostech přímých, ale zejména nahodilých spojení. Všechno spolu souvisí. To, co bývá často záhadné (pomyslné červené nitky), je v sešitu šité autorskou fantazií. Přesně tak byl sešit vytvořený. Chce děti inspirovat, ukazovat jim krásu rostlin, protože je podmanivá, ale neuzavírá se pouze v rostlinném světě. 

Sešit je pro děti, které tuší, že na otázku není jediná odpověď a pro rodiče, kteří vědí, že správný pracovní sešit překračuje své vlastní stránky.

Sešit využívá mezipředmětové vazby, nejvíce český jazyk- přírodověda- výtvarná výchova.

K prodeji v knihkupectvích i přímo ode mne.